ProduktnavnAntallKostnad
 Virtuell Server:
  - vCPU: 1
  - SystemHDD: 10 GB
  - Minne: 0.5 GB
  - Internett: 1000 GB
  - ExtraHDD: 0
  - 0 år bindingstid
  - SAS
0,-

Totalsum:

0,-


Alle priser er eks.mva. og oppgitt per måned.

Vilkår

Ved å sende inn bestilling viser du at du har akseptert våre vilkår og plikter å følge de.

1. Generelt

Disse avtalevilkår gjelder mellom Multihost IT og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Multihost IT.

Som kjøper av våre tjenester må du være myndig og over fylte 18 år. Kunder under 18 år må ha underskrift av foreldre/foresatte over 18 år. Foreldre/foresatte som skriver under plikter også å ha lest og godtatt våre vilkår og regler. Disse vil også stå ansvarlig for all bruk av våre tjenester utført av den personen de har underskrevet for.

Vi reserverer retten til å endre disse reglene uten forvarsel.

Alle avtaler har 12 måneders bindingstid med automatisk fornyelse - med mindre noe annet er oppgitt i skriftlig avtale.

2. Plikter

2.1 Multihost IT sine plikter

Multihost IT forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 

Vi står ikke ansvarlig for tap etc. av data, det kjøres backup hver uke, men vii anbefaler likevel at kunde selv tar backup av sin data.

2.1.1 Oppetid

Multihost IT forplikter seg til å sørge for at tjenesten Kunden har betalt for er tilgjengelig mot Internett i minst 99% av leieperioden, med mindre ting som er utenfor Multihost IT sin kontroll finner sted, (se Force majeure - §6.0).

2. Kundens plikter

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som oppgis er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, det være seg navn, gateadresse, postadresse, eller epost mv, kan Multihost IT slette bestillingen / stenge tjenesten uten å stille med kompenasjon og/eller refusjon av eventuelle betalte beløp. 

2.2.1 Adresseendring

Kunden er ansvarlig for å oppgi endringer i kontaktinformasjonen, som gateadresse, postadresse og epost-adresse. Endringer kan meldes fra om pr. post, faks eller epost til Multihost IT.

2.2.2 Brukernavn & passord


Som eier av et produkt fra Multihost IT MÅ du påse at ditt personlige brukernavn og passord:

• ikke blir kjent eller gjøres tilgjengelig for andre.
• ikke noteres - bortsett fra på produktinformasjonsarket.
• aldri oppbevares inne på lagringsområde.

Kunden er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord til tjenesten for seg selv, og er ansvarlig for eventuelle misbruk og skader som kan oppstå ved at andre har fått tak i denne informasjonen.

Brukernavn og passord blir sendt ut sammen med produktinformasjonsarket, pr. post.


2. Bruk av tjenestene som Multihost IT tilbyr

Som kunde har du fullt ansvar for alt du foretar deg. Vi tar intet ansvar for ulovlig bruk av våre tjenester. Vi vil allikevel gjøre det vi kan for å forsikre oss om at ulovligheter ikke forekommer, ved rutinekontroller og overvåking av trafikk. Vi minner om at all form for fildeling er forbudt fra våre servere. Alle brudd på norske lover anmeldes til politiet.

En kunde som blir oppdaget i å cracke ("hacke") Multihost IT sine tjenester og/eller utstyr, vil miste deres tjeneste og vil ikke få refundert betalingen sin. Kunden kan også bli funnet erstatningsskyldig hvis skadeomfanget innebærer dette. Forholdet anmeldes til politiet.

Hvis du som kunde hos Multihost IT mottar trusler om angrep mot våre tjenere, plikter du å umiddelbart melde fra om dette til administrasjonen.

Angående IRC-klienter på servere kunder leier eller har utplassert hos oss så er det lov under tvil å "hoste" IRC-klienter til eierene av serveren, men ikke bedrive salg av IRC-tjenester. (Angrep faktureres eventuelt mot kunde)

Ved begrunnet mistanke om misbruk av våre tjenester reserverer vi FULL rett til å stenge produktet umiddelbart. Dette opphever på ingen måte Kundens plikt til å betale for tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å kunne stenge ned en nettside ved overdreven bruk av maskinkraft/internettkapasitet. (Flere Mbit over lengre tid.)

3. Avtaleinngåelse

Avtale inngås når Kunden bestiller muntlig, skriftlig eller elektronisk og Multihost IT har bekreftet bestillingen.

Multihost IT forbeholder seg retten til å vurdere Kunden før levering av Tjenestene iverksettes. Multihost IT kan avslå å levere Tjenestene dersom Kunden har betalingsanmerkninger, dersom andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje eller dersom det er grunnlag for å forvente at Kunden vil misligholde avtalen på annet vis.

Kunden aksepterer at påbegynnelse av leveranse kan skje umiddelbart etter at Multihost IT har bekreftet bestillingen og før utløp av lovfestet angrefrist.


4. Overdragelse

Avtalen mellom Multihost IT og Kunden kan ikke overdras uten etter skriftlig samtykke fra Multihost IT.
I forbrukerforhold kan samtykke til overdragelse til medlem av samme husstand kun nektes dersom det foreligger saklig grunn.

Multihost IT kan overdra hele eller deler av sine rettigheter etter denne Avtalen.

5. Taushetsplikt

Multihost IT plikter å bevare taushet om Kundens bruk av Tjenestene. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel motta slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov.

6. Force majeure

Dersom force majeure mv. gjør at driften helt eller delvis ikke kan gjennomføres eller i vesentlig grad gjøres vanskelig av hendelser som krig, terrorangrep, brann, naturkatastrofer eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid forholdet varer.

7. Oppbevaring og bruk av kundens kontaktinformasjon

Multihost IT skal ikke oppgi og/eller selge Kundens kontaktinformasjon uten Kundens samtykke ved noen anledning. Men Multihost IT forbeholder seg retten til å selv sende ut informasjon, nyheter og lignende med relasjoner til Multihost IT, til Kunden.

Multihost IT kan ikke utlevere kundeopplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnr. og e-postadresse) til utenforstående. Utlevering kan likevel skje dersom;

§ Kunden skriftlig har samtykket til slik utlevering

§ det foreligger hjemmel i norsk lov for slik utlevering

§ som ledd i betalingsinnkreving (inkasso)

§ som ledd i regnskapsbehandling

§ etter enkeltvedtak fra Datatilsynet.

8. Angrerett

Angrerett gjelder kun for forbrukere av Multihost IT sine tjenester. Ved bruk av angreretten vil Multihost IT trekke tilbake leverte tjenester og Kunden vil få betalingen refundert. 

Angreretten gjelder inntil 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er posttemplet innen utgangen av fristen.

8.1 Prosedyre ved angrerett

Kunden skal skriftlig fremsette angrefristformularet til vår postadresse.

8.2 Tjenester som ikke refunderes

Betaling for registrert domenenavn og/eller en tjeneste som er tatt i bruk (logget inn, lastet opp filer, etc), refunderes ikke.

9. Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen inntil 3 mnd før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny avtaleperiode løper.

Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

9.1 Manglende innbetaling

Hvis betaling ikke er mottatt innen 14 dager etter utsendt faktura vil det bli sendt ut purring på utestående beløp, deretter videresendt til inkasso.

Ved fornyet leieperiode, skal beløp for neste leieperiode være registrert hos Multihost IT. Det er selv Kundens ansvar å passe på at innbetaling skjer til forfall av faktura og er inneforstått med at tjenesten fornyes uavhengig av om faktura blir innbetalt i tide eller ikke.

Tjenesten vil stoppes midlertidig om ingen ny innbetaling er kommet inn. Tjenesten blir startet igjen når ny innbetaling er registrert. All leietid i denne perioden anses som tapt. 

I slike situasjoner forbeholder Multihost IT seg også retten til å forkorte leieperioden på andre tjenester Kunden måtte ha hos Multihost IT.

9.2 Prosedyre ved oppsigelse og stenging

Kunden skal skriftlig fremsette oppsigelsen iht. avtale. Webhotell og domenenavn oppsigelser kan sendes på epost.

10. Annet

10.1 Fakturering

For hver utsendte faktura belastes Kunden med et fakturagebyr på kr 45,-.

Hvis betaling ikke er mottatt innen 14 dager etter utsendt faktura vil det bli sendt ut purring på utestående beløp, deretter videresendt til inkasso. 

Multihost IT oversender alle fakturaer til Svea Finans. Betaling skal da finne sted til Svea Finans sitt kontonr.

Alle priser er oppgitt eksklusiv 25% merverdiavgift. (Les mer om MVA)


10.1.1 Minstefakturering av IP-Telefoni - Mini

Dersom abbonentet holdes inaktivt vil Kunde bli fakturert 29,-/mnd for leie av telefonnummer, frem til eventuell oppsigelse.


10.2 Tilbehør på epost- og webhotell

Det følger ikke med domenenavn, dette må Kunde stille med selv eller bestille via oss.

10.3 Support på våre tjenester

Bistand på våre tjenester skjer hovedsaklig innenfor vår arbeidstid, dvs mellom 09:00 og 16:00 alle virkedager. Ved hjelp utenom dette faktureres kunden for arbeidet. 

Ved kritiske ting som nedetid o.l. vil kunden ikke bli fakturert for å melde ifra om dette.

Ved serverkræsj etc. (dedikert server og co-location) gjelder egne priser.11. Utstyr levert av Multihost IT

Når kunden sier opp sitt telefoni- og/eller bredbåndsabonoment, må vedkommende sende tilbake adapteret/modemet i samme stand som det kom tilsendt.


11.1 Prosedyre ved tilbakelevering av utstyr


Utstyr skal sendes tilbake til vår postadresse.

12. Internasjonale domenenavn


12.2 Nyregistrering

Multihost IT forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen 48 timer etter betaling er registrert.12.2 Flytting

Ved flytting av internasjonale domenenavn til våre navntjenere blir de automatisk fornyet med 1 år, det vil si at Kunden vil bli belastet med 1 års registrering, samt DNS-Parkering.


13. Dedikert server, co-location, rackskap og virtuell dedikert server

Kunden vil få tilsendt seperat avtale pr. post/epost innen 24 timer etter bestilling er sendt inn. Den må deretter sendes tilbake til vår postadresse. 

Bindingstid på denne tjenesten er 12 mnd, med 3 mnd gjensidig oppsigelsestid. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen med mindre en av partene har sagt opp.

Avtalen er bindende fra bestilling er sendt inn.


13.1 Prosedyre ved tilbakesendelse av kontrakt

Kunden skal skriftlig fremsette signert kontrakt til vår postadresse.
14. Norske domenenavn

14.1 Nyregistrering


Ved nyregistrering må kunde fremsette signert erklæring før registrering. Erklæringen kan skrives ut fra "Egenerklæring" på Multihost IT sitt nettsted. (Les mer om erklæring)


14.1.1 Prosedyre ved nyregistrering


Kunden skal skriftlig fremsette erklæring til vår postadresse.

Eller faks: 31 90 10 83


14.2 Flytting

Ved flytting av norske domenenavn til våre navntjenere må kunde fremsette bekreftelse. Bekreftelsen sendes pr. epost til salg@multihost.no.


14.2.1 Kostnad

Kunde vil bli belastet for 1 år nyregistrering av .no.14.2.2 Årsavgift påløpene år

Årsavgift for .no året etter flytting vil Kunde bli fakturert etter våre priser nevnt på vår nettside.


14.3 Sletting

Gi beskjed i god tid før domenet skal fornyes.

Kontaktperson

Fyll inn informasjon om deg selv.

Bedrift?

Hopp over hvis du er privatperson.

Fakturainformasjon

Hopp over hvis vi skal bruke samme som kontaktperson.