Datasenter

Riktig fasiliteter er synonymt med stabil drift

Fysisk og digital sikkerhet

Fasilitetene blir overvåket hele døgnet, fysisk og ved hjelp av digitalt bilde fra overvåkingskamera. Ved eventuelle feil vil vakthavende gjøre tiltak for å rette problemet så raskt som mulig.

Kjøling

Datasenteret er utstyrt med kraftig HVAC (heating, ventilating, air conditioning) kjøleanlegg som gir en kontinuerlig temperatur på ca. 22-24 grader Celcius.

Brannsikring

Dersom en brann skulle oppstå vil det bli raskt slukket av avansert brannslukningsutstyr bestående av hi-fog tanker som gir rask og effektiv slukking uten å skade sensitivt utstyr.

Strøm

Det er også en meget avansert strømtilførsel, levert fra to bydeler for å sikre at det til enhver tid er strøm i bygget. Dersom begge bydeler blir uten strøm, vil reserveløsningen håndtere dette smertefritt, bestående av UPS og to stk. dieselaggregat som kan forsyne hele serverparken uavbrutt. Vår driftspartner garanterer at en av kursene skal være aktive til enhver tid.